Nyheter

2020-04-23

Enkel nybörjarengelska för alla!

Nu finns hela vår serie i enkel nybörjarengelska – GO - ute till försäljning!
Materialet består av sex humorspäckade böcker där eleven får lära sig engelska från grunden. Dessa är uppdelade i Start och Star för att kunna anpassas efter elevens nivå och behov.

 

GO digital är på gång och kommer upp för beställning i höst.

Läs mer om och beställ materialen via vår webbshop!

2020-03-17

Gratis digitala material resten av läsåret

Digital undervisning kan vara ett bra alternativ om elever inte kan komma till skolan på grund av smitta eller smittrisk. Därför erbjuder vi just nu tre månaders fri användning av våra digitala läromedel. Alla är anpassade för elever med extra stödbehov.  

 

Basläromedel i engelska för elever i behov av extra stöd:

LOL 

WOW

 

Öva stavning på engelska:

Spell start

 

Öva engelsk grundvokabulär:

English for you – digital kortlåda och memory

 

Basläromedel för gymnasiesärskolans yrkesinriktade kurser:

Handel

Hälsa

Service & bemötande

 

Övningar i matematik, kommunikation, handmotorik mm på träningsskolenivå:

Årstidsresan digital (detta är en beta-version så den kan innehålla övningar som inte fungerar optimalt)

 

Naturkunskap på grundsärskolenivå:

Energianvändning

Källsortering

Materials egenskaper

Industrier och verksamheter

 

Mycket lättläst basläromedel i historia, för elever från ca 10 års ålder och uppåt:

I tiden

 

Berättelser för ungdomar och vuxna som just knäckt läskoden:

Lätt att läsa för vuxna (gröna serien)

 

Övningsmaterial för att träna på att skriva sammanhängande texter (passar ca 7-10 års ålder):

Följ tråden


Alla material är inlästa och de flesta har interaktiva arbetsuppgifter. I flera material kan du som lärare rätta och ge kommentarer från egen dator. Läs mer om materialen i vår webbshop: https://www.logistikteamet.se/laraforlag

 

För anmälan: Skicka ett mejl med namn på dig och din skola, vilken ort du arbetar på samt vilka titlar som är av intresse till digitalt@laraforlag.se

Erbjudandet gäller till och med juni 2020. 

 

Med förhoppning om att detta ska vara till hjälp,

Lära förlag

2020-03-12

Mässor inställda

På grund av utbrottet av Coronaviruset (COVID-19) är vårens läromedelsmässor tillsvidare inställda. Vi uppdaterar med ny information efter hand.


Vi hoppas hitta andra möjligheter att träffa er lärare och pedagoger.

2018-10-19

Fler enkla läromedel för gymnasiet!

Vi fortsätter vår stora satsning på läromedel särskilt framtagna för att passa elever i gymnasiesärskolan och lärvux. Böckerna Hotell och Inköp och logistik har just kommit från tryckeriet. Böckerna täcker gymnasiesärskolans programgemensamma kurser med samma namn. En interaktiv digital version med inläst text är också på gång för båda materialen.
Under det senaste året har vi också gett ut läromedlen Handel, Hälsa, I tiden (historia) och WOW (engelska) för samma målgrupp. Vi arbetar också på läromedel för kurserna Människan och Måltids- och branschkunskap.
Självklart passar materialen också jättebra för många andra elever som behöver lättläst och tydlig information på gymnasienivå.

2018-09-13

Nu finns LOL Basic

Nu går det att beställa LOL Basic, den förenklade versionen av LOL.

Besök gärna vår webbshop om du vill veta mer om
Lära förlags läromedel i engelska.

2018-03-13

Lärarhandledning till Sex och sånt

Nu finns lärarhandledningen till Sex och sånt att ladda ner från LäraOnline.

Materialet är gratis och ingen inloggning behövs.

2017-12-11

Vi satsar på gymnasiesärskolan!

Vi fortsätter vår stora satsning på läromedel skrivna speciellt för elever i gymnasiesärskolan. Nu finns äntligen Hälsa ute, ett basläromedel för Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg. Hälsa är skriven av EiA utbildning och består av en bok där lättläst faktatext, enkla berättelser och frågor varvas. En arbetsbok kompletterar materialet med såväl skriv- som mer praktiska uppgifter till eleverna.

Vi arbetar också för fullt med att läsa in både Hälsa och Handel 1-3 som släpptes tidigare under hösten. Så snart inläsningarna är klara kommer även digitala versioner samt ljudfiler att släppas.

2017-10-23

Träffa oss på Skolforum

Nästa vecka hittar ni oss på läromedelsmässan Skolforum, där årets tema är–  Ge alla samma chans - för en likvärdig skola.

Det är just detta som vi strävar efter när vi tar fram läromedel anpassade efter särskilda behov. Det är vårt sätt att tillgängliggöra kunskap – för var elev på dennes nivå. Kom och prata med oss för tips och råd inom det specialpedagogiska fältet, feedback på vad vi har och vad ni saknar i vårt sortiment. Såklart kan ni också ta del av våra senast utgivna läromedel!

Under mässan tilldelas Malin Holmberg årets Lärkanpris! Lära förlag har gett ut flera av Malins omfattande studiematerial med läs- och skrivinlärning på engelska för elever med dyslexi.

Ni hittar oss i monter C06:20

2017-09-12

Lärkanpriset till Malin Holmberg!

Grattis Malin Holmberg, som tilldelats Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2017 i kategori Mellanstadium!

Malin är författare till HELP Start och nyutgivna HELP Light. Hon gör ett fantastiskt arbete med att göra engelskt skriftspråk tillgängligt för barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Vi är jätteglada att det uppmärksammas!

2017-08-03

Ny hemsida och Facebook

Välkommen till Lära förlags nya sida med information om förlagets läromedel. Lära förlag finns nu också på Facebook och där kommer vi att berätta vad som är aktuellt.